Profiil

2010. aasta veebruaris nimetati mind transpordi eest vastutavaks Euroopa Komisjoni asepresidendiks. 2004. aasta oktoobrist kuni 2010. aasta veebruarini olin halduse, auditi ja pettusevastase võitluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident. 2004. aasta mais nimetati mind esimese eestlasena Euroopa Komisjoni liikmeks, mil töötasin majandus- ja rahaküsimuste valdkonnas.

Enne komisjonis tööle asumist osalesin aktiivselt Eesti riikluse taastamisel ning olen täitnud Eesti peaministri, rahandusministri, välisministri ja Eesti Panga presidendi ametiülesandeid. Kolmel korral on mind valitud Riigikokku. Olin Reformierakonna esimees alates selle loomisest 1994. aastal kuni 2004. aasta novembrini. Pärast seda sai minust erakonna auesimees.

Lõpetasin 1972. aastal Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala cum laude ning jätkasin õpinguid aspirandina kuni 1975. aastani. Hetkel on mul au olla Tartu Ülikooli külalisprofessor.

Sündisin 2. oktoobril 1948 Tallinnas. Olen abielus ning mul on kaks last.

Karjääri üksikasjalikum ülevaade:

 • Alates 2010. aasta veebruarist: Euroopa Komisjoni asepresident; transpordivolinik
 • November 2004 – veebruar 2010: Euroopa Komisjoni asepresident vastutav halduse, auditi ja pettusevastase tegevuse eest
 • Mai 2004 – november 2004: Euroopa Komisjoni liige
 • 2003-2004: Eesti Vabariigi Riigikogu liige ning Riigikogu väliskomisjoni liige
 • 2002-2003: Eesti Vabariigi peaminister
 • 1999-2002: Eesti Vabariigi rahandusminister
 • 1995-1999: Eesti Vabariigi Riigikogu liige ning Riigikogu kaitsekomisjoni liige
 • 1995-1996: Eesti Vabariigi välisminister
 • 1991-1995: Eesti Panga president
 • 1989-1991: Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees
 • 1986-1989: Eesti päevalehe „Rahva Hääl“ peatoimetaja asetäitja
 • 1979-1986: NSVL Riiklike Hoiukassade Eesti Vabariikliku Peavalitsuse juhataja
 • 1975-1979: ENSV Rahandusministeerium

 

Kuuluvus poliitilistesse parteidesse ja vabatahtlikesse organisatsioonidesse

 • 1999-2004: Eesti Jalgratturite Liidu president
 • 1994-2004: Reformierakonna esimees
 • 1991-1995: Eesti Jalgratturite Liidu president
 • 1972-1990: Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei liige

 

Autasud

 • 2003: Riigivapi teenetemärk, II klass
 • 2002: Valitud „20. sajandi 100 Eesti suurkuju“ hulka
 • 2001: Prantsuse Auleegioni orden - Suurohvitser
 • 2000: Saksamaa Liitvabariigi Teeneterist
 • Mitmed autasud Eesti majanduse edendamise eest

 

Majanduslike huvide deklaratsioon pdf - 954 KB [954 KB] English (en)

Viimati muudetud: 27/06/2014 |  Üles