Sökväg

Kommissionsledamöternas redovisningar av sina ekonomiska intressen

Denna redovisning omfattar alla intressen som kommissionsledamöterna är skyldiga att redovisa enligt uppförandekoden. Den omfattar uppgifter om tidigare och nuvarande externa uppdrag, ekonomiska intressen och tillgångar samt uppgifter om make/makas yrkesverksamhet. Redovisningen skall fyllas i när kommissionsledamoten tillträder och skall uppdateras under mandatperioden om uppgifterna ändras.


Redovisningarna återges i pdf-format. För att läsa dem behöver du därför ha tillgång till programmet Adobe Acrobat Reader.

Till början