Navigačný riadok

Vyhlásenia o záujmoch komisárov

Toto vyhlásenie obsahuje všetky záujmy, ktoré členovia Komisie musia deklarovať v súlade s kódexom správania. Obsahuje informácie o predchádzajúcich a súčasných aktivitách mimo Komisie, finančných záujmoch a majetku, ako aj o aktivitách ich partnerov. Tlačivo sa musí vyplniť pri nástupe člena Komisie do úradu a v prípade zmeny informácií v priebehu funkčného obdobia náležite upraviť.


Uvedené vyhlásenia sú vo formáte „PDF“. Ak si chcete prezrieť formát „PDF“, musíte mať v počítači nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader.

Na začiatok