Ścieżka nawigacji

Oświadczenia komisarzy

Kodeks postępowania zobowiązuje każdego członka Komisji do złożenia oświadczenia o potencjalnym konflikcie interesów. Oświadczenie obejmuje informacje o dotychczasowej i bieżącej działalności poza Komisją, o majątku i udziałach, jak również o działalności małżonka lub małżonki. Oświadczenie składane jest w momencie obejmowania stanowiska. W przypadku zmian sytuacji w trakcie kadencji, oświadczenie jest odpowiednio aktualizowane.


Poniższe dokumenty zamieszczono w formacie PDF. Do ich odczytu potrzebny jest Adobe Acrobat Reader.

Początek strony