Verklaringen van de commissieleden omtrent hun belangen

Deze verklaring vermeldt alle belangen en verplichtingen die de leden van de Commissie volgens hun gedragscode moeten aangeven. De in de verklaring opgenomen informatie heeft betrekking op vroegere en huidige externe activiteiten, financiële belangen en vermogensbestanddelen, activiteiten van de huwelijkspartner. De verklaring moet definitief zijn wanneer het Commissielid aantreedt en wordt herzien indien tijdens zijn/haar ambtstermijn andere gegevens ter beschikking komen.


De verklaringen hieronder zijn in pdf formaat. Om ze te kunnen lezen hebt u Adobe Acrobat Reader nodig.

Naar boven