Navigācijas ceļš

Komisāru interešu deklarācijas

Šajā deklarācijā ir visas intereses, kas katram Komisijas loceklim ir jādeklarē saskaņā ar rīcības kodeksu. Tādējādi tajā ir ietverta informācija par iepriekš veiktām un pašreizējām darbībām, kas neskar darbu Komisijā, finansiālajām interesēm un īpašumiem, kā arī laulātā nodarbošanos. Tā ir jāaizpilda, Komisijas loceklim stājoties amatā, un jāpārskata Komisijas locekļa pilnvaru termiņa laikā, ja attiecīgajā informācijā rodas izmaiņas.


Turpmāk norādītie dokumenti ir PDF formātā. Lai apskatītu PDF datni, nepieciešams Adobe Acrobat Reader, kas instalēts Jūsu datorā.

Lapas sākums