Komission jäsenten ilmoitukset taloudellisista kytköksistään

Tämä ilmoitus kattaa kaikki etunäkökohdat, joista komission jäsenten on heitä koskevien toimintasääntöjen mukaan ilmoitettava. Se sisältää tiedot aiemmasta ja nykyisestä komission ulkopuolisesta toiminnasta, taloudellisista kytköksistä ja varallisuudesta sekä puolison toiminnasta. Ilmoitus on annettava komission jäsenen astuessa virkaansa, ja siihen on tehtävä tarvittavat muutokset, jos hänen tilanteensa muuttuu virkakauden aikana.


Allaolevat ilmoitukset ovat pdf-muodossa, ja niiden lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader.

Sivun alkuun