Navigatsioonitee

Komisjoni volinike majanduslike huvide deklaratsioonid

Majanduslike huvide deklaratsioon hõlmab kõiki huve, mida komisjoni volinikud peavad vastavalt oma tegevusjuhendile deklareerima. Deklaratsioon sisaldab teavet varasema ja praeguse komisjonivälise tegevuse, majanduslike huvide ja vara ning abikaasa tegevuse kohta. Deklaratsioon tuleb täita, kui komisjoni volinik asub ametisse. Deklaratsiooni tuleb voliniku volituste kehtivuse ajal muuta vastavalt andmete muutumisele.


Järgnevad dokumendid on PDF formaadis. PDF faili vaatamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader olemasolu teie arvutis.

Üles