Cesta

Prohlášení o pracovních a majetkových poměrech komisařů

Toto prohlášení obsahuje všechny zájmy, které jsou členové Komise podle kodexu chování povinni zveřejnit. Jsou zde uvedeny všechny údaje o předchozích a současných aktivitách, finančních zájmech a majetku, včetně aktivit jejich manželů či manželek. Tyto údaje musí komisaři vyplnit a předat před zahájením funkčního období Komise a aktualizovat v případě, že se během tohoto období změní.


Text prohlášení je ve formátu PDF. K přečtení textu musí být ve Vašem počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.

Začátek stránky