Навигационна пътека

Декларации за интереси на комисарите

Тази декларация включва всички интереси, които членовете на Комисията трябва да декларират съгласно своя Кодекс за поведение. Затова тя включва информация за предишни и настоящи странични дейности, финансови интереси и активи, както и за дейности на съпрузите. Декларацията трябва да бъде попълнена, когато членът на Комисията встъпва в длъжност, и преразглеждана по време на неговия/нейния мандат, ако има промени в информацията.


Писмата по-долу са в PDF формат. За да можете да ги разгледате, трябва да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Начало на страницата