Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Komisarze (2010-2014)

Więcej informacji o członkach drugiej Komisji José Barroso i obszarach ich działalności.

Jak pracujemy

Komisję tworzy kolegium 28 komisarzy, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisarze, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE, stanowią przywództwo polityczne Komisji w pięcioletnich kadencjach. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.

Poznaj Komisję

Określenie „Komisja” odnosi się zarówno do „kolegium” komisarzy, jak i do podległych im służb cywilnych, z których większość ma swoją siedzibę w Brukseli. Komisja ma swoje biuro („przedstawicielstwo”) w każdym państwie UE.

Transparency

  • Oświadczenia komisarzy
  • Wynagrodzenie komisarzy English
  • Lista doradców specjalnych członków Komisji José Manuela Barroso English
  • Publiczny wykaz prezentów o wartości przekraczającej 150 EUR français
 

Terminarz tygodniowy

Najważniejsze zagadnienia do omówienia w tym tygodniu:

Terminarz tygodniowy

Ważny krok w kierunku unii bankowej – Komisja zakończyła prace legislacyjne dotyczące trzech dokumentów poświęconych wzmocnieniu europejskich ram finansowych. Kolejny etap to głosowanie w Parlamencie Europejskim.

 
 


Wszystkie punkty z tygodniowego porządku obrad

Protokoły z poprzednich posiedzeń

Aktualności

Od członków kolegium

José Manuel Barroso

PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINYpdfWybierz wersję językową tego linka 

03/04/2014

  • EU-Africa Summit: President Barroso holds opening speech English (en)
  • PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY pdfEnglish (en)
 
 

Pozostań w kontakcie!