Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Komisarze (2010-2014)

Więcej informacji o członkach drugiej Komisji José Barroso i obszarach ich działalności.

Jak pracujemy

Komisję tworzy kolegium 28 komisarzy, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisarze, po jednym z każdego państwa członkowskiego UE, stanowią przywództwo polityczne Komisji w pięcioletnich kadencjach. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.

Poznaj Komisję

Określenie „Komisja” odnosi się zarówno do „kolegium” komisarzy, jak i do podległych im służb cywilnych, z których większość ma swoją siedzibę w Brukseli. Komisja ma swoje biuro („przedstawicielstwo”) w każdym państwie UE.

Transparency

  • Oświadczenia komisarzy
  • Wynagrodzenie komisarzy English
  • Lista doradców specjalnych członków Komisji José Manuela Barroso English
  • Publiczny wykaz prezentów o wartości przekraczającej 150 EUR français
 

Terminarz tygodniowy

Terminarz tygodniowy

Najważniejsze zagadnienia do omówienia w tym tygodniu:

Efektywność energetyczna – Komisja przyjmuje komunikat, w którym analizuje postępy w osiąganiu celów wyznaczonych na 2020 r. i po tym terminie

 
 


Wszystkie punkty z tygodniowego porządku obrad

Protokoły z poprzednich posiedzeń