Kruimelpad

Extra tools

De Commissarissen (2010-2014)

Kom meer te weten over de leden van de tweede Commissie-Barroso en hun portefeuille.

Hoe we werken

De Commissie bestaat uit het college van commissarissen van 28 leden, onder wie de voorzitter en de vicevoorzitters. De commissarissen, één uit ieder EU-land, worden benoemd voor vijf jaar. Elke commissaris krijgt van de voorzitter een bepaalde portefeuille, waarvoor hij politiek verantwoordelijk is.

Maak kennis met de Commissie

De term “Commissie” verwijst naar zowel het college van commissarissen als de ambtenaren die onder hen vallen. Deze zijn grotendeels in Brussel gevestigd. De Commissie heeft daarnaast in elk EU-land een kantoor (vertegenwoordiging).

Transparantie

 

Wekelijkse activiteiten

Wekelijkse activiteiten

Belangrijke gespreksonderwerpen deze week:

Energie-efficiëntie – Goedkeuring van een mededeling met een analyse van de vooruitgang op het vlak van de EU-doelstellingen voor 2020 en daarna

 
 


Alle activiteiten op de weekagenda

Notulen van voorbije vergaderingen