Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

Na Coimisinéirí (2010-2014)

Faigh tuilleadh eolais faoi gach ball den dara Coimisiún Barroso agus faoina gcuid cúraimí.

Eagar an Choimisiúin

Coláiste de Choimisinéirí na 28 ball, lena n-áirítear an tUachtarán agus na leasuachtaráin, atá sa Choimisiún. Is iad na Coimisinéirí, duine amháin as gach ballstát, ceannairí polaitiúla an Choimisiúin le linn a dtéarma cúig bliana. Sannann an tUachtarán freagracht as réimse beartais ar leith ar gach Coimisinéir.

Cuir eolas ar an gCoimisiún

Tagraíonn an téarma 'Coimisiún' ní amháin do 'choláiste' na gCoimisinéirí ach don státseirbhís a thacaíonn leo chomh maith, agus tá a bhformhór siúd lonnaithe sa Bhruiséil. Tá oifig ('ionadaíocht') ag an gCoimisiún i ngach tír AE, leis.

Trédhearcacht

  • Dearbhuite leasanna na gCoimisinéirí
  • Teidlíochtaí airgeadais na gCoimisinéirí English
  • Liosta na gComhairleoirí Speisialta do Bhaill Choimisiúin Barroso English
  • Clár poiblí bronntanas ar mó a luach ná €150 français

Nósanna imeachta

 

Gníomhaíochtaí seachtainiúla

Gníomhaíochtaí seachtainiúla

Na príomhábhair a phléifear an tseachtain seo:

Éifeachtúlacht fuinnimh – Tá an Coimisiún chun teachtaireacht maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a ghlacadh ina ndéantar anailís ar an dul chun cinn atá déanta ag an AE i dtaca leis na spriocanna atá leagtha síos do 2020, agus níos faide ar aghaidh, a bhaint amach

 
 


Na gníomhaíochtaí ar fad atá ar chlár oibre na seachtaine

Miontuairiscí na gcruinnithe roimhe