Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Komisjoni volinikud (2010–2014)

Täpsem teave Barroso teise komisjoni liikmete ja nende portfellide kohta.

Kuidas me tegutseme

Komisjon on volinike kolleegium, kuhu kuulub 28 liiget (üks igast ELi liikmesriigist), sh president ja asepresidendid. Volinikud tegelevad oma viieaastase ametiaja jooksul komisjoni poliitilise juhtimisega. Komisjoni president määrab kõigile volinikele konkreetsed poliitikavaldkonnad, mille juhtimise eest nad vastutavad.

Komisjoni tutvustus

Mõistega „komisjon” tähistatakse nii volinike kolleegiumi kui ka nende juhitavaid asutusi, mis asuvad peamiselt Brüsselis. Komisjonil on ka esindusteks nimetatavad asutused kõigis ELi liikmesriikides.

Läbipaistvus

 

Iganädalane tegevus

Selle nädala arutelude põhiteemad:

Iganädalane tegevus

Oluline samm pangandusliidu suunas – pärast komisjoni seadusandlikku tööd Euroopa finantsraamistiku tugevdamisel hääletab Euroopa Parlament kolme asjaomase dokumendi üle

 
 


Nädala töökava kõik tegevused

Eelmiste istungite protokollid

Uudised

Kolleegiumi liikmete veerg

José Manuel Barroso

UKRAINA TOETUSPAKETTpdfValige lingiga seotud tõlked 

03/04/2014

  • EU-Africa Summit: President Barroso holds opening speech English (en)
  • UKRAINA TOETUSPAKETT pdfEnglish (en)
 
 

Olge kursis nende tegemistega