Navigacijska pot

Dodatna orodja

Vloga evropskih komisarjev – Evropska komisija

Odločanje v kolegiju

Komisija deluje po načelu kolektivne odgovornosti. Odločitve skupaj sprejema kolegij komisarjev, ki ima kolektivno odgovornost pred Evropskim parlamentom.

Komisarji ne odločajo sami, razen če jim Komisija da pristojnost, da v njenem imenu sprejmejo ukrepe na področju, za katerega so pristojni. V tem primeru imajo politično in pravno odgovornost Komisije.  

Pomembno vlogo ima predsednik Komisije: določa politične usmeritve in komisarjem dodeli področja dela (notranji trg, regionalna politika, promet, okolje, kmetijstvo, trgovina itd.), ki jih lahko vedno tudi spremeni. Kolegij določi strateške cilje in letni program dela.

Komisarji svoje predloge predložijo kolegiju, ki odločitve običajno sprejema soglasno. Kolegij lahko na zahtevo komisarja tudi glasuje, in sicer komisarji odločajo z enostavno večino.

Kolektivno odločanje zagotavlja:

  • kakovost odločanja, saj morajo vsi komisarji podati svoje mnenje o vsakem predlogu;
  • neodvisnost institucije, saj se odločitve sprejemajo brez strankarskih pritiskov;
  • skupno politično odgovornost vseh komisarjev, tudi kadar se odločitve sprejmejo z večino glasov.    

> Na dnevnem redu komisarjev ta teden

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?