This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Úloha európskych komisárov – Európska komisia

Princíp kolegiality pri prijímaní rozhodnutí

Komisia funguje na základe princípu kolegiality. Rozhodnutia prijíma spoločne kolégium komisárov, ktorí sa ako celok zodpovedajú Európskemu parlamentu.

Komisári nemajú nijakú individuálnu právomoc prijímať rozhodnutia s výnimkou prípadu, keď ich Komisia splnomocní na prijatie opatrení v im zverenej oblasti pôsobnosti. V takomto prípade zakladajú politickú a právnu zodpovednosť Komisie.  

Predseda zohráva kľúčovú úlohu: vymedzuje všeobecné politické smerovanie, prideľuje portfóliá jednotlivým komisárom (vnútorný trh, regionálna politika, doprava, životné prostredie, poľnohospodárstvo, obchod atď.) a kedykoľvek ich môže opätovne prerozdeliť. Kolégium si stanovuje strategické ciele a ročný pracovný program.

Komisári predkladajú kolégiu návrhy, o ktorých sa rozhoduje vo všeobecnosti na základe konsenzu. Kolégium môže takisto na žiadosť komisára o návrhu hlasovať. V takomto prípade sa návrhy prijímajú jednoduchou väčšinou.

Princíp kolegiality zaručuje:

  • kvalitu rozhodnutí, nakoľko každý komisár sa musí vyjadriť ku každému návrhu;
  • nezávislosť inštitúcie, pretože rozhodnutia sú prijímané bez možnosti vonkajšieho vplyvu;
  • zdieľanie politickej zodpovednosti všetkými komisármi, a to aj v prípade prijatia rozhodnutia jednoduchou väčšinou.    

> Pozrite si pracovný program komisárov na aktuálny týždeň

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Pomôžte nám zlepšit sa

Našli ste informácie, ktoré ste hladali?

Áno Nie

Aké informácie ste hladali?

Máte nejaké návrhy?