This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Rola komisarzy europejskich – Komisja Europejska

Kolegialność decyzji

Komisja funkcjonuje zgodnie z zasadą kolegialności. Decyzje podejmuje wspólnie kolegium komisarzy, którzy odpowiadają zbiorowo przed Parlamentem Europejskim.

Komisarze nie mogą podejmować decyzji samodzielnie, chyba że Komisja upoważni ich do podjęcia w jej imieniu działań w dziedzinie objętej zakresem ich kompetencji. W takim przypadku to Komisja ponosi odpowiedzialność polityczną i prawną za ich działania.  

Najważniejszą rolę pełni przewodniczący Komisji – określa kierunki polityki, rozdziela teki komisarzy (rynek wewnętrzny, polityka regionalna, transport, środowisko, rolnictwo, handel itp.) oraz w każdej chwili może zmienić dziedzinę kompetencji każdego komisarza. Kolegium ustala cele strategiczne i roczny program prac.

Komisarze przedstawiają wnioski legislacyjne na forum kolegium, które podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Na wniosek komisarza kolegium może również podjąć decyzję w drodze głosowania, wtedy obowiązuje zasada większości zwykłej.

Kolegialność gwarantuje:

  • jakość decyzji – każdy wniosek wymaga zasięgnięcia opinii każdego z komisarzy
  • niezależność instytucji, ponieważ decyzje są podejmowane z dala od nacisków z zewnątrz
  • podział odpowiedzialności politycznej między wszystkich komisarzy, nawet jeśli decyzje są podejmowane większością głosów.    

> Dowiedz się, nad czym komisarze pracują w tym tygodniu

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Jak ulepszyc ten portal?

Czy znalezli Panstwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Panstwo szukaja?

Czy maja Panstwo jakies uwagi?