This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Navigācijas ceļš

Citi rīki

ES komisāru loma – Eiropas Komisija

Koleģialitātes princips

Komisija strādā pēc koleģialitātes principa. Komisāru kolēģija lēmumus pieņem kopīgi un atskaitās Eiropas Parlamentam.

Komisāriem nav nekādu individuālu lēmumu pieņemšanas tiesību, ja vien Komisija nav viņus pilnvarojusi tās vārdā veikt pasākumus, kuri ir viņu atsevišķajā kompetences jomā. Tādā gadījumā Komisijai ir kopēja politiskā un juridiskā atbildība.

Priekšsēdētājam ir centrālā loma: viņš nosaka politiskās nostādnes, uztic katram komisāram pārzināt kādu jomu (iekšējais tirgus, reģionālā politika, transports, vide, lauksaimniecība, tirdzniecība utt.) un jebkurā brīdī var šo jomu mainīt. Kolēģija nosaka stratēģiskos mērķus un ikgadējo darba programmu.

Komisāri ierosina kolēģijai priekšlikumus. Parasti lēmumus par tiem kolēģija pieņem vienbalsīgi. Pēc lūguma, kuru izteicis kāds no komisāriem, kolēģija var arī nobalsot. Tādā gadījumā lēmumu pieņem pēc vienkāršā balsu vairākuma.

Koleģialitātes princips garantē:

  • lēmumu kvalitāti, jo katra priekšlikuma sakarībā ir jāuzklausa visi komisāri;
  • iestādes neatkarību, jo lēmumus neietekmē partiju politika;
  • visu komisāru kopēju politisko atbildību arī tad, ja lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.    

> Skatiet, kas šonedēļ ir komisāru darba kārtībā

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Atsauksmes

Vai atradat mekleto?

Ja Ne

Ko jus meklejat?

Vai jums ir kadi ieteikumi?