This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Europos Komisijos narių vaidmuo. Europos Komisija

Kolegialus sprendimų priėmimas

Komisija veikia kolegialumo principu. Sprendimus bendrai priima visi Komisijos nariai (Komisijos narių kolegija), kolektyviai atsakingi Europos Parlamentui.

Komisijos nariai neturi jokių savarankiško sprendimo teisių, išskyrus tuos atvejus, kai Komisija suteikia jiems leidimą savo vardu imtis priemonių savo kompetencijos srityje. Tokiu atveju jie prisiima Komisijos politinę ir teisinę atsakomybę.  

Pirmininkas atlieka labai svarbų vaidmenį: jis nustato politikos kryptis, skiria atsakomybės sritis kiekvienam Komisijos nariui (vidaus rinka, regionų politika, transportas, aplinka, žemės ūkis, prekyba ir t. t.) ir gali bet kuriuo metu jas pakeisti. Komisijos narių kolegija nustato strateginius tikslus ir rengia metinę darbo programą.

Komisijos nariai teikia pasiūlymus kolegijai, kuri paprastai juos svarsto konsensuso principu. Kolegija taip pat gali Komisijos nario prašymu balsuoti. Tokiu atveju sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

Kolegialumo principu užtikrinama:

  • sprendimų kokybė, nes dėl kiekvieno sprendimo privaloma tartis su visais Komisijos nariais;
  • institucijos savarankiškumas, nes jos sprendimai priimami be suinteresuotų grupių spaudimo;
  • visų Komisijos narių dalijimasis politine atsakomybe, net kai sprendimai priimami balsų dauguma.    

> Susipažinkite su Komisijos narių veikla šią savaitę

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Padekite mums tobulinti tinklalapi

Ar radote reikiama informacija?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiulymu?