This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Navigációs útvonal

További eszközök

Az európai biztosok szerepe – Európai Bizottság

A testületiség elvének érvényesülése a döntéshozatalban

A Bizottság a testületiség elve alapján működik. A döntéseket a biztosok testülete hozza meg, mely kollektív felelősséggel tartozik az Európai Parlamentnek.

A biztosok saját döntéshozatali joggal nem rendelkeznek, kivéve akkor, ha a Bizottság felhatalmazza őket arra, hogy a hatáskörükbe tartozó területeken intézkedéseket hozzanak a nevében. Ebben az esetben a biztosok intézkedésért a Bizottság politikai és jogi felelősséget vállal.  

Az elnök különösen fontos szerepet tölt be: ő határozza meg a követendő politikai irányvonalakat, szétosztja a tárcákat (belső piac, regionális politika, közlekedés, környezetvédelem, mezőgazdaság, kereskedelem stb.) a biztosok között, és ez utóbbiak feladatkörét bármikor módosíthatja. A stratégiai célkitűzéseket és az éves munkaprogramot a testület határozza meg.

A biztosok javaslatokat terjesztenek a testület elé, amely általában konszenzuson alapuló döntést hoz. A testület a biztosok valamelyikének kérésére szavazással is határozhat. Ebben az esetben a testület egyszerű többséggel dönt.

A testületiség garantálja:

  • a döntések színvonalát, mivel valamennyi biztos véleményét meg kell hallgatni minden egyes javaslat esetében;
  • az intézmény függetlenségét, mivel a döntések elfogadását pártérdekek nem befolyásolhatják;
  • a politikai felelősség megosztását, mivel a biztosok akkor is együtt viselik a politikai felelősséget, ha a döntést egyszerű többséggel fogadták el.    

> Min dolgoznak a biztosok ezen a héten?

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?