This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

Ról na gCoimisinéirí - an Coimisiún Eorpach

Comhchinnteoireacht

Feidhmíonn an Coimisiún de réir phrionsabal na comhchinnteoireachta. Déanann Coláiste na gCoimisinéirí, atá comhfhreagrach os comhair Pharlaimint na hEorpa, na cinntí i gcomhpháirt le chéile.

Níl aon chumhacht cinnteoireachta dá gcuid féin ag na Coimisinéirí, ach amháin sa chás go dtugann an Coimisiún an chumhacht dóibh bearta a dhéanamh thar a cheann ina réimsí inniúlachta. Sa chás sin, glacann siad chucu freagracht pholaitiúil agus dhlíthiúil an Choimisiúin.  

Tá príomhról ag an Uachtarán: sainíonn sé na treoirlínte polaitiúla, sannann sé sainréimse do gach Coimisinéir (margadh inmheánach, beartas réigiúnach, iompar, comhshaol, talmhaíocht, tráchtáil, etc.) agus is féidir leis an sainréimse a athrú am ar bith. Is é an Coláiste a leagann amach na cuspóirí straitéiseacha agus an clár oibre bliantúil.

Cuireann na Coimisinéirí tograí faoi bhráid an Choláiste, agus pléann sé na tograí de ghnáth trí chomhthoil. Is féidir leis an gColáiste vótáil chomh maith, arna iarraidh ag Coimisinéir. Sa chás sin, déantar cinntí trí thromlach simplí.

Leis an gcomhfhreagracht ráthaítear:

  • cáilíocht na gcinntí, toisc nach mór dul i gcomhairle leis na Coimisinéirí uile i leith gach togra;
  • neamhspleáchas na hinstitiúide, toisc go nglactar a cinntí gan aon bhrú páirtíneach;
  • comhroinnt na freagrachta polaitiúla idir na Coimisinéirí, fiú nuair a ghlactar na cinní trí thromlach.    

> Féach cad tá idir chamáin ag na coimisinéirí an tseachtain seo

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?