Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Euroopa volinike roll − Euroopa Komisjon

Kollegiaalne otsustamine

Komisjon töötab kollegiaalsuse põhimõttel. Otsused võtab ühiselt vastu volinike kolleegium, kes on kollektiivselt vastutav Euroopa Parlamendi ees.

Volinikel ei ole iseseisvat otsustamise õigust, välja arvatud juhul, kui komisjon volitab neid võtma tema nimel meetmeid nende pädevusvaldkonnas. Sel juhul lasub neil komisjoni poliitiline ja õiguslik vastutus.  

Oluline roll on komisjoni presidendil: tema määrab kindlaks poliitilised suundumused, jagab vastutusvaldkonnad (siseturg, regionaalpoliitika, transport, keskkond, põllumajandus, kaubandus jne) volinike vahel ning võib igal hetkel nende jaotust muuta. Volinike kolleegium kehtestab strateegilised eesmärgid ja iga-aastase tööprogrammi.

Volinikud esitavad oma ettepanekud kolleegiumile, mis teeb otsused üldiselt konsensuse alusel. Voliniku taotlusel võib kolleegium otsustada hääletamise kasuks. Sel juhul võetakse otsused vastu lihthäälteenamuse alusel.

Kollegiaalsuse põhimõtte kohaldamine tagab:

  • otsuste kvaliteedi, kuna iga ettepaneku puhul tuleb konsulteerida iga volinikuga;
  • institutsiooni sõltumatuse, kuna otsused võetakse vastu ilma parteide surveta;
  • poliitilise vastutuse jagamise kõigi volinike vahel, kaasa arvatud juhul, kui otsused võetakse vastu häälteenamuse alusel.    

> Vaadake, millega tegelevad volinikud sel nädalal

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?