This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Sti

Flere værktøjer

Kommissærernes rolle - Europa-Kommissionen

Fælles beslutningsansvar

Kommissionen arbejder efter kollegialitetsprincippet, dvs. princippet om fælles ansvar. Beslutningerne tages i fællesskab af kommissærkollegiet, der er kollektivt ansvarligt over for Europa-Parlamentet.

Kommissærerne kan ikke selv træffe beslutninger, bortset fra når Kommissionen bemyndiger dem til at træffe foranstaltninger på dens vegne inden for deres respektive kompetenceområder. I så fald har Kommissionen det politiske og juridiske ansvar.  

Formanden har en vigtig rolle: Han eller hun fastlægger de politiske retningslinjer, fordeler opgaverne mellem kommissærerne (det indre marked, regionalpolitik, transport, miljø, landbrug, handel osv.) og kan til enhver tid omfordele dem. Kollegiet fastsætter de strategiske målsætninger og det årlige arbejdsprogram.

Kommissærerne fremsætter forslag for kollegiet, der som regel træffer beslutning ved konsensus. Kollegiet kan også stemme om et forslag, hvis en kommissær anmoder om det. I så fald træffes beslutningerne ved simpelt flertal.

Det fælles ansvar garanterer:

  • at beslutningerne er velfunderede, fordi alle kommissærer skal høres om hvert enkelt forslag
  • at Kommissionen er uafhængig, fordi beslutningerne træffes uden pres udefra
  • at alle kommissærer deler det politiske ansvar, selv når beslutninger træffes ved flertal.    

> Se, hvad kommissærerne arbejder med i denne uge

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?