This site has been archived on (2014/12/08)
08/12/14

Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Роля на европейските комисари - Европейска комисия

Колегиалност при вземане на решения

Комисията функционира в съответствие с принципа за колегиалност. Решенията се вземат съвместно от колегиума на комисарите, който е колективно отговорен пред Европейския парламент.

Комисарите нямат правомощия да вземат решения самостоятелно освен когато Комисията ги упълномощи да предприемат мерки в своята област на компетентност от нейно име. В подобен случай Комисията носи политическа и юридическа отговорност за техните решения.  

Председателят на Комисията има важна функция – той определя политическите насоки, определя портфейла на всеки от комисарите (вътрешен пазар, регионална политика, транспорт, околна среда, селско стопанство, търговия и др.) и може във всеки един момент да промени този портфейл. Колегиумът определя стратегическите цели и годишната работна програма.

Комисарите правят предложения пред колегиума, който по принцип решава чрез консенсус. Колегиумът може също да гласува по искане на даден комисар. В такъв случай решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Колегиалността гарантира:

  • качеството на решенията, тъй като всеки комисар трябва да изкаже мнение по всяко предложение;
  • независимостта на институцията, тъй като решенията се вземат без натиск от пристрастни страни;
  • споделянето на политическата отговорност от всички комисари, дори когато решенията се вземат с мнозинство.    

> Вижте върху какво работят комисарите тази седмица

 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent send this page to a friend print this page

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?