Navigation path

Interessante emner

 • Eco house performance illustration © Hemera Køreplan for et konkurrencedygtigt og kulstoffattigt Europa i 2050

  Europa-Kommissionen har vedtaget en køreplan for, hvordan EU kan blive til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050. Køreplanen beskriver, hvordan EU omkostningseffektivt kan nå sin målsætning om at reducere udledningerne af drivhusgasser med 80-95 % i 2050 sammenlignet med 1990. Europa-Kommissionen har taget dette initiativ, da EU kan få mange fordele af at være førende i den verdensomspændende omstilling til en kulstoffattig og ressourceeffektiv økonomi.

 • © Hemera Klima mainstreaming i EU

  Klima mainstreaming handler om at tage særligt hensyn til klimaet i hver enkelt EU-politik. Hvor EU's klimainitiativer i det aktuelle budget i vid udstrækning er integreret i særlige politiske områder såsom energi, landbrug og transport, er Kommissionen fast besluttet på yderligere at integrere klimaspørgsmålet i alle af de finansielle rammers udgiftsområder for at bevæge sig i retningen af en kulstoffattig og klimarobust samfund.

 • Heavy industry site EU's kvotehandel

  EU's emissionshandelsordning (EU ETS) er en hjørnesten i EU's indsats for at bekæmpe klimaforandringerne og et vigtigt redskab til at reducere industrielle drivhusgasudledninger på en omkostningseffektiv måde. Som den første og største internationale ordning for handel med kvoter for udledninger, dækker EU ETS mere end 11.000 kraftværker og industrianlæg i 30 lande.

 • Figurine businessmen shaking hands on top of globe, close up © Stockbyte/Paul Tearle EU og de internationale klimaforhandlinger

  EU bestræber sig på at bekæmpe klimaforandringerne ved at finde en global løsning der omfatter tiltag for alle større udledere af drivhusgasser. Derfor er en omfattende og juridisk bindende aftale om at bekæmpe klimaforandringerne nødvendig og skal forhandles inden for rammer af FN's klimakonvention.

 • Business Team Cheers Growth Arrow Laptop © Hemera EU's klima- og energipakke

  I marts 2007 vedtog EU's ledere en integreret tilgang til klima-og energipolitik, der sigter mod at bekæmpe klimaforandringerne, at øge EU's energisikkerhed og samtidig at styrke konkurrenceevnen. Aftalen forpligter Europa til at omdanne sig til en energieffektiv og kulstoffattig økonomi. EU's såkaldte "20-20-20 plan" skal sikre, at EU i 2020 har gennemført:
  - En reduktion i EU's udledninger af drivhusgasser med mindst 20% under 1990-niveau
  - At 20% af EU's energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder
  - 20% energibesparelser.

 • eco house performance illustration © Hemera Generel information on klimaforandringer

  Mange af vores daglige gøremål – som at tænde for lyset, lave kaffe eller køre bil – udleder drivhusgasser, som fører til global opvarmning. Kuldioxid og andre gasser fungerer som glas i et drivhus, der indfanger varmen fra solens stråler og dermed får temperaturen til at stige med følger for hele planetens klima.

  Lær mere om, hvad klimaforandringer er, hvad det skyldes og hvad konsekvenserne er. I denne sektion kan du også finde nyttige links til klimarelaterede emner.

 • eco house performance illustration © Hemera Ti måder du kan bekæmpe klimaforandringer på

  Klimaændringerne er et globalt problem, og alligevel har vi alle mulighed for at gøre en forskel. Selv små ændringer i vores daglige gøren og laden kan hjælpe med til at forebygge udledning af drivhusgasser, uden at det påvirker vores livskvalitet. Faktisk er det muligt at spare penge! Vores ti tips!

Senest ajourført: 11/02/2011 | Sidens top