Sti

KLIMA- OG ENERGIPAKKEN

EU vedtog klima- og energipakken i 2008 som led i de såkaldte"20-20-20"-mål, der skal gøre EU til en energieffektiv lavemissionsøkonomi. Pakken skal mindske EU's afhængighed af importeret brændstof. Samtidig skal den sikre, at EU's virksomheder er på forkant med fremtidens grønne teknologier.

"20-20-20"-målene

EU's stats- og regeringschefer har sat sig nogle ambitiøse klima- og energimål, der skal nås inden 2020. Det er dem, vi kalder "20-20-20"-målene. De går ud på at:

  • mindske EU's drivhusgasemissioner med mindst 20 % i forhold til 1990-niveauet
  • sikre, at 20 % af EU's energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder
  • mindske forbruget af primærenergi – gennem energieffektivitet – med 20 % i forhold til det forventede niveau.

Vi skal bekæmpe klimaforandringerne, sikre energiforsyningen og styrke konkurrenceevnen

Klima- og energipakken trådte i kraft i juni 2009 og omfatter:

  • En revision og udvidelse af EU's emissionshandelsordning (ETS), der skal mindske udledningerne på en omkostningseffektiv måde.
  • En "beslutning om indsatsfordeling", der dækker udledninger fra andre sektorer, som ikke er omfattet af EU's emissionshandelsordning, f.eks. transport, byggeri, landbrug og affald.
  • Bindende nationale mål for vedvarende energi, der samlet vil øge den vedvarende andel af energiforbruget i EU til 20 % inden 2020 (over dobbelt så meget som niveauet i 2006 (9,2 %))
  • • Retsregler for udvikling og sikker brug af opsamling og lagring af CO2.

"Ambitiøse mål – det er, hvad der skal til, for at skabe innovation, give virksomhederne mod på at investere i overgangsteknologier og fastholde regeringernes engagement i et område, selv i svære tider. Jeg tror personligt ikke, at det er tilfældigt, at vi blandt de tre 20-20-20-mål i klima- og energipakken er godt på vej til at nå de to bindende mål – om CO2-emissioner og vedvarende energi. Men vi er langt fra at nå det ikke-bindende mål om energieffektivitet, selv om der ligger en god portion økonomisk fornuft i at nå lige det mål." Connie Hedegaard

Nyttige links:

Seneste opdatering: 18/06/2014 | Til toppen