Sti

Generel information on klimaforandringer

Hvad er klimaforandringer?

Alle taler meget om vejret, hvilket ikke er så underligt, når man betragter den indflydelse, det har på vores humør, hvordan vi klæder os, og hvad vi spiser. 'Klima' er imidlertid ikke det samme som vejret. Klimaet er det gennemsnitlige vejrmønster i en given region over en lang tidsperiode.

Det har og vil altid variere af naturlige årsager. Naturlige årsager omfatter mindre ændringer i solindstrålingen, vulkanudbrud som kan dække planeten med støvpartikler, der reflekterer solens varmestråling tilbage til rummet, og naturlige udsving i selve klimasystemet.

Naturlige årsager kan kun forklare en lille del af denne opvarmning. Den overvejende del af den videnskabelige verden er enige i, at dette skyldes den stigende koncentration af varmetilbageholdende drivhusgasser i atmosfæren forårsaget af menneskets aktiviteter.

Forståelse af klimaforandringen

Energi fra solen opvarmer jordens overflade, og efterhånden som temperaturen øges, stråler der varme tilbage til atmosfæren i form af infrarød energi. En del af denne energi absorberes i atmosfæren af 'drivhusgasserne'.

Atmosfæren fungerer på samme måde som ruderne i et drivhus, som lukker det synlige lys ind og hindrer, at den infrarøde stråling undslipper igen, og på denne måde holder varmen inde. Denne naturlige proces kaldes "drivhuseffekten". Uden denne, ville den globale gennemsnitstemperatur på jorden ligge på -18° C, hvor den for øjeblikket ligger på +15° C.

Vanddamp og kuldioxid er langt de vigtigste naturlige drivhusgasser og har været jordens mekanisme til opretholdelse af en livgivende temperatur. Menneskets aktiviteter tilfører imidlertid drivhusgasser til atmosfæren, især kuldioxid, metan og kvælstofoxid, hvilket forøger den naturlige drivhuseffekt og som resultat heraf gør jorden varmere. Denne menneskeskabte opvarmning kaldes den "forøgede" drivhuseffekt.

Seneste opdatering: 27/06/2013 | Til toppen