Sti

Durban

FN's klimakonference i Durban
(28. november-9. december 2011)

Repræsentanter fra hele verden mødes til FN's internationale klimakonference i Durban i Sydafrika. Det står allerede klart, at denne konference ikke vil føre til den retligt bindende globale klimaaftale, som verden har så hårdt brug for, men den kan og skal være et stort skridt på vejen til at nå dette mål.

EU tager gerne en Kyotoperiode mere som afsæt til en bredere klimaordning

Det vigtigste for EU er, at vi i Durban når frem til en køreplan og en frist for vedtagelsen af en ambitiøs, bredtfavnende og retligt bindende global ramme for klimaindsatsen, som gælder for alle de større økonomier.

Det er vigtigt at beslutte, hvad der skal følge efter Kyotoprotokollens "første forpligtelsesperiode". Emissionsmålene for industrilandene (undtagen USA, som ikke har ratificeret protokollen) udløber ved udgangen af 2012. EU er klar til at forpligte sig til en Kyotoperiode mere som et afsæt til en bredere international klimaordning, forudsat at protokollens miljømæssige integritet og markedsbaserede mekanismer styrkes.

"EU kan bygge bro til fremtiden. Men det giver kun mening, hvis de andre lande også er villige til at følge trop i den nærmeste fremtid", understregede Connie Hedegaard.

Durban er et vigtigt skridt fremad, men vi er ikke i mål

EU vil i Durban gøre status over de gode fremskridt, der er gjort med at fremskaffe den "hurtige startfinansiering" på 7,2 mia. euro, som EU har lovet at give til klimaindsatsen i udviklingslandene i 2010-2012. To tredjedele af beløbet er hidtil blevet mobiliseret.

Et andet vigtigt mål i Durban er at føre de beslutninger ud i livet, som vi traf sidste år i Cancún i Mexico. Vi skal bl.a. få den grønne klimafond stablet på benene og skabe øget indsigt i de klimatiltag, der vedtages i de forskellige lande.

Endelig skal Durbankonferencen tage fat om "ambitionskløften" i den nuværende globale klimaordning. De tilsagn om emissionsreduktion, som ca. 90 lande har afgivet siden Cancún, er ikke tilstrækkelige til at holde den globale opvarmning under 2 °C. Vi er også nødt til at få luft- og søfarten samt landbruget med.

Derfor er Durban "en vigtig mulighed for at fortsætte fremskridtene, men vi er ikke i mål", tilføjede Connie Hedegaard.

Nyttige links:

Connie Hedegaard om Durban

Videoer

Fotos

Seneste opdatering: 27/06/2013 | Til toppen