Sti

2

Nyheder

"EU's store indsats har givet resultater. Efter årelange forhandlinger er ICAO endelig gået med til den første globale aftale nogen sinde om at begrænse emissioner fra fly."

Fly på blå himmel © Stockbyte/John Foxx

Kommissionen glædede sig i dag over den afgørelse, som FN’s Organisation for International Civil Luftfart (ICAO) har truffet om en global mekanisme til at begrænse emissioner fra luftfarten. Organisationen har accepteret inden 2016 at udvikle en global markedsbaseret mekanisme til at begrænse emissioner, der kan træde i kraft i 2020. Den markedsbaserede mekanisme vil blive ledsaget af en række tekniske og driftsmæssige foranstaltninger til at reducere emissionerne. Med denne aftale bliver luftfarten den første internationale transportsektor til at anvende en global markedsbaseret mekanisme til at reducere sine emissioner.

Klimakommissær Connie Hedegaard udtaler: "EU's store indsats har givet resultater. Efter årelange forhandlinger er ICAO endelig gået med til den første globale aftale nogen sinde om at begrænse emissioner fra fly. Uden EU's hårde indsats og beslutsomhed ville vi ikke have fået denne afgørelse i dag om at skabe en global markedsbaseret ordning. Hvad der er vigtigt for os er, at luftfartssektoren også bidrager til vores indsats for at nedbringe emissionerne. Vi havde håbet, at flere lande ville have accepteret vores regionale ordning, men der skete fremskridt generelt, og det vil vi tage hensyn til, når vi sammen med EU-landene og Europa-Parlamentet, træffer beslutning om vejen fremad med EU's emissionshandelsordning."

Aftalen

ICAO har vedtaget inden 2016 at udvikle en global markedsbaseret mekanisme for international luftfart, som kan sættes i gang i 2020. Indtil da skulle lande eller grupper af lande – inden for visse parametre – kunne anvende markedsbaserede mekanismer.

De markedsbaserede mekanismer vil gå hånd i hånd med nye procedurer for at fremme mere avanceret teknologi, herunder anvendelse af bedre alternativt flybrændstof, og fremme af bedre procedurer, blandt andet for navigation.

Aftalen indebærer en rimelig og retfærdig løsning, som respekterer de særlige omstændigheder, en række lande befinder sig i, og deres forskellige kapacitet. 

Luftfarten tegner sig for 3 % af de globale CO2-emissioner, men ICAO's statistikker viser, at CO2-emissionerne fra international luftfart forventes at stige 4 til 6 gange inden 2050 i forhold til 2010.

Hvad er næste skridt?

På baggrund af denne aftale vil Kommissionen nu sammen med Europa-Parlamentet og EU-landene vurdere ICAO's afgørelse fra i dag nærmere, inden de træffer afgørelse om de næste skridt med hensyn til EU's emissionshandelsordning. 

Læs mere:

Seneste opdatering: 18/06/2014 | Til toppen