Sti

2

Nyheder

Connie Hedegaard: "Hvis din læge var 95 % sikker på, at du havde en alvorlig sygdom, ville du med det samme lede efter en kur"

Læge, der peger med et stetoskop © Wavebreak Media

Hvad ville du gøre, hvis din læge var 95% sikker på, at du havde en alvorlig sygdom? Og hvis det ikke kun var én læge, men hundreder af verdens førende læger? Ville du bare ignorere dem og fortsætte som før, eller ville du begynde at lede efter en kur? Det er logik for burhøns.

Samme logik gælder for klimaforskning. FN's Klimapanel (IPCC) fremlagde i dag sin seneste rapport om klimaforskning. Rapporten slår fast, at der ikke kan være tvivl om, at klimaforandringerne er en realitet, og at de med 95 % sikkerhed først og fremmest er menneskeskabte.

Klimakommissær Connie Hedegaard gav rapporten følgende bemærkninger med på vejen: "Spørgsmålet er ikke, om vi tror på klimaforandringer eller ej. Spørgsmålet er, om vi vil følge videnskaben eller ej. Den dag, hvor alle forskere med 100 % sikkerhed advarer os mod klimaforandringerne, er det for sent. Hvis din læge var 95 % sikker på, at du havde en alvorlig sygdom, ville du med det samme lede efter en kur. Hvorfor skulle vi løbe større risici, når det er vores planets sundhed, der er på spil?"

Hun tilføjede: "Europa vil fortsat føre an i kampen mod klimaændringer. Vi har en ambitiøs lovgivning. Vi er ved at skære vores emissioner godt ned, udvide brugen af vedvarende energi og skabe energibesparelser. Og vi er snart klart til at tage hul på næste kapitel, nemlig de klima- og energimål for 2030, som Kommissionen vil lægge på bordet inden udgangen af året. Andre følger nu trop, og EU vil fortsat kræve en større indsats fra alle udledere."

I sin rapport Climate Change 2013: The Physical Science Basis gennemgår en af klimapanelets arbejdsgruppe 1 den nyeste videnskabelige viden om klimaforandringer. Arbejdsgruppen lagde sidste hånd på sit resumé til de politiske beslutningstagere tidligere i dag i Stockholm. Rapporten er den første af fire rapporter, der sammen udgør klimapanelets femte vurderingsrapport.

Samlet set bekræfter og bestyrker rapporten de vigtigste resultater i klimapanelets fjerde vurderingsrapport, der blev offentliggjort i 2007. Den bygger på nye data , mere omfattende observationer, forbedrede klimamodeller, bedre forståelse af klimaprocesser og en bredere vifte af klimaændringsprognoser.

Nogle af rapportens vigtigste resultater:

  • Opvarmningen af klimasystemet er ubetvivlelig. Den globale temperatur er steget med ca. 0,8 °C siden 1880. Koncentrationerne af drivhusgasser er vokset, atmosfæren og havene er blevet varmere, sne og is forekommer i stadig mindre mængder, den arktiske sommerhavis skrumper, og havvandstanden stiger.
  • Det er "meget sandsynligt" (hvilket betyder med mindst 95 % sikkerhed), at menneskelige aktiviteter er den væsentligste årsag til den konstaterede stigning i overfladetemperaturen i de sidste 60 år.
  • Hvert af de sidste tre årtier har været varmere end noget tidligere årti siden de første målinger i 1850. Opvarmningen er gået lidt langsommere i de seneste 15 år, men den generelle tendens er fortsat stigende.
  • Hvis vi kan få drivhusgasemissionerne godt ned, kan vi mod slutningen af dette århundrede begrænse stigningen i den globale gennemsnitlige overfladetemperatur til mellem 0,9 °C og 2,3 °C over det førindustrielle niveau og havets stigning til 30-50 cm i forhold til 1986-2005. Hvis vi ikke gør noget, vil der derimod være 62 % sandsynlighed for, at temperaturen i 2081-2100 vil være over 4 °C højere end i tiden før industrialiseringen, mens havvandstanden vil være steget med mellem 40 og 80 cm i forhold til 1986-2005.

Læs mere:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen