Sti

2

Nyheder

Connie Hedegaard: "Parlamentets afstemning sender en klar besked om, at Europa har brug for en effektiv emissionshandelsordning"

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard glæder sig over Europa-Parlamentets ja til forslaget om "backloading" på CO2-markedet:

"Med dagens afstemning har Europa-Parlamentet sendt en klar besked: Europa har brug for en effektiv emissionshandelsordning og en egentlig europæisk klimapolitik. Jeg glæder mig naturligvis over denne positive afstemning, som også viser, at Europa-Parlamentet deler Kommissionens opfattelse: Vi har brug for et velfungerende europæisk CO2-marked for at sætte skub i nyskabende lavkulstofteknologier i Europa. Det næste skridt bliver, at Rådet skal træffe en afgørelse. Jo før, jo bedre, så vi kan komme i gang med strukturreformen af emissionshandelsordningen hurtigst muligt."

Næste skridt:

Efter den lovgivningsprocedure, der gælder i denne sag, som er fastsat i traktaten (artikel 294 i TEUF), vedtages en retsakt, hvis både Parlamentet og Rådet vedtager samme tekst ved førstebehandlingen. Dagens afstemning betyder, at Parlamentet har besluttet at støtte Kommissionens forslag med visse ændringer, men det har også besluttet ikke at formalisere sin holdning for dermed at bane vej for forhandlinger med Rådet for at nå til enighed om en fælles tekst ved førstebehandlingen. Når forhandlingerne i forbindelse med den såkaldte "trilog" er mundet ud i en sådan kompromistekst, vedtages teksten normalt formelt af de to institutioner og er dermed vedtaget ved førstebehandlingen.

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen