Sti

2

Nyheder

Connie Hedegaard: "Flere LIFE-projekter vil bidrage til klimaindsatsen"

Solcellepaneler © Hemera

Europa-Kommissionen har godkendt støtte til 248 nye projekter under EU's miljøprogram LIFE+. Projekterne omfatter tiltag inden for klimaændringer, naturbeskyttelse, miljøpolitik og information og kommunikation om miljømæssige spørgsmål i alle medlemslandene. Overordnet set svarer det til investeringer for 556,4 mio. euro, hvoraf EU indskyder 281,4 mio. euro.

Connie Hedegaard udtaler: "Jeg er i år blevet bekræftet i, at en stadig større andel af LIFE-projekterne bidrager til klimaindsatsen. Men vi ønsker at gøre det endnu bedre: I det nye LIFE-program for 2014-2020 anvendes der over 850 mio. euro på klimaindsatsen. Det svarer omtrent til en tredobling af det beløb, der anvendes på denne indsats."

Kommissionen vil bidrage med mere end 34,6 mio. euro til 29 projekter, der direkte fokuserer på klimaindsatsen, ud af et samlet budget på 81,1 mio. euro. Derudover fokuserer mange andre projekter på områder, der har indirekte betydning for drivhusgasemissioner.

Andre vigtige indsatsområder omfatter vand, affald og naturressourcer, kemikalier, bymiljøet, jord- og luftkvalitet samt information og kommunikation.

Miljøkommissær Janez Poto─Źnik udtaler: “LIFE+-programmet yder vital støtte til innovative projekter. De nye projekter vil bidrage stort til at beskytte, bevare og styrke naturkapitalen i EU. De vil bringe os tættere på målet om at gøre EU til en mere ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi.”

Læs mere:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen