Sti

1

Meddelelse

Connie Hedegaard: "En god dag for EU's klimapolitik"

22/05/2013

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard kom med følgende udtalelse i forbindelse med EU-ledernes konklusioner på energiområdet, der blev vedtaget på dagens møde i Det Europæiske Råd.

"Det er meget opmuntrende for EU's klimapolitik, at Europas stats- og regeringschefer byder Kommissionens grønbog om en ny ramme for klima- og energipolitikken i 2030 velkommen. Det viser, at EU nu er villig til at tage de næste vigtige skridt fremad. Kommissionen har også fået grønt lys til at præsentere konkrete forslag inden årets udgang, så Europæisk Råd kan vende tilbage til emnet i marts næste år.

Det viser også, at selv om det er ekstremt vigtigt at forholde sig til både konkurrenceevne og prisen på energi, så er Europas ledere klar over, at vi stadig har en klimaudfordring, og at vejen fremad for Europa er at have klima- og energipolitikker, der går hånd i hånd.

I de vedtagne konklusioner, opfordrer EU's ledere også til at styrke energieffektivitet, fuldende det indre marked for energi med mere hjemligt produceret vedvarende energi og ny intelligent infrastruktur.

Og da vi har brug for investeringer til at nå disse mål, lover regeringscheferne at udfase subsidierne til fossile brændsler og at styrke vores markedsbaserede instrumenter, særligt EU's kvotesystem. Nu må regeringerne vise, at de mener det og støtte Kommissionens forslag om backloading."

Read more:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen