Sti

2

Nyheder

Kommissionen kickstarter offentlig debat i Syd- og Østeuropa

14/05/2013

A world you like. With climate like

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, indleder en række offentlige arrangementer, der skal inddrage Europas borgere i klimadebatten og opmuntre den enkelte til at bekæmpe klimaforandring.

I løbet af de næste to måneder afholder Connie Hedegaard en række dialoger med borgere, virksomheder og myndigheder i fem syd- og østeuropæiske lande om, hvordan man kan fremskynde indsatsen mod klimaforandring.

Landene, der indgår i tiltaget, er Portugal og Italien i Sydeuropa og Polen, Bulgarien og Litauen i Østeuropa. Karakteristisk for disse lande er, at borgerne i stigende grad er bekymrede over klimaforandring, og mulighederne for at nedbringe emissioner gennem personlig indsats er større end i andre europæiske lande. Meningsmålinger fra Eurobarometer1 viser, at Polen, Bulgarien, Litauen og Italien har stort potentiale for at hæve niveauet af personlig indsats mod klimaforandring.

"Ja, i kraft af vores personlige valg kan vi alle gøre en forskel i kampen mod klimaforandring. Jeg vil lytte til borgerne og diskutere, hvad vi hver især kan gøre for at bekæmpe klimaforandring. At købe lokalproducerede eller energimærkede varer og at tage cyklen eller undgå energispild er eksempler på vaner, der er nemme at ændre. Hvad er det, der afholder os fra at gøre de ting, som tydeligvis er gode ideer? Jeg ser frem til jeres bidrag under disse dialoger", udtalte Connie Hedegaard.

Læs mere:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen