Sti

2

Nyheder

Connie Hedegaard: "Nye emissions-overvågningsregler skal hjælpe Europa med at udvikle holdbare klimapolitikker"

12/03/2013

Industrial Stack © iStockphoto

Europa-Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet i dag har godkendt to nye love, der skal forbedre EU's regler om overvågning og rapportering af drivhusgas-emissioner, herunder dem, der stammer fra skovbrug og landbrug. Lovene går nu videre til Rådet, hvor de skal vedtages, hvorefter de bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft.

Connie Hedegaard udtaler: "Disse nye regler vil hjælpe Europa med at udvikle holdbare, veldokumenterede klimapolitikker og med at føre bedre kontrol med vores fremskridt hen imod opfyldelsen af vores emissionsmål. Reglerne vil øge gennemsigtigheden og koordineringen samt forbedre kvaliteten af de data, der rapporteres, og der vil nu blive taget højde for emissionerne fra skovbrug og landbrug på en harmoniseret måde. Vi håber, at de nye regler også vil fungere som eksempel inden for rammerne af de internationale klimaforhandlinger og tjene som målestok for andre landes klimaaktioner."

Den såkaldte overvågningsmekanisme-forordning udvider de nuværende rapporteringsregler vedrørende medlemsstaternes drivhusgasemissioner med det formål at overholde de krav, som er resultatet af nuværende og fremtidige internationale klimaaftaler og klima- og energipakken fra 2009.

Den reviderede overvågningsmekanisme har til formål at hjælpe EU og medlemsstaterne med at føre kontrol med de fremskridt, de gør hen imod at opfylde deres emissionsmål for 2013-2020 og med at fremme den videre udvikling af EU's klimapolitik-mix.

Den anden lov, der blev godkendt i dag, fastsætter fælles regler for, hvordan man tager hensyn til emissioner af drivhusgasser og optag af kulstof fra atmosfæren, der stammer fra aktiviteter inden for arealudnyttelse og ændringer i arealudnyttelse og skovbrug (LULUCF). Afgørelsen er det første skridt hen imod at indarbejde skovbrugs- og landbrugssektorerne, der er de sidste større sektorer, der ikke er underlagt fælles EU-regler, i EU's klimapolitik.

Kommissær Connie Hedegaard og medlem af Europa-Parlamentet Bas Eikhout (ordfører vedrørende MMR, venstre) og medlem af Europa-Parlamentet Kriton Arsenis (ordfører vedrørende LUCLUF, højre)

Kommissær Connie Hedegaard og medlem af Europa-Parlamentet Bas Eikhout (ordfører vedrørende MMR, venstre) og medlem af Europa-Parlamentet Kriton Arsenis (ordfører vedrørende LUCLUF, højre)

Læs mere:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen