Sti

1

Meddelelse

Connie Hedegaard om EU's budgetaftale

08/02/2013

Connie Hedegaard

"Det er en utrolig vigtig dag for Europa og for kampen mod klimaforandringer. EU's stats- og regeringschefer har fulgt Kommissionens forslag om, at mindst 20 % af hele EU's budget for 2014-2020 skal bruges på klimaområdet.

Dette er et stort skridt i vores arbejde på at takle klimakrisen. Fra at være en isoleret del af EU's budget skal klimapolitikken nu integreres i alle udgiftsområderne – samhørighed, innovation, infrastruktur, landbrug osv. Og igen understreger vi, at Europa går i første række i kampen mod dette afgørende problem. Hvis alle andre store økonomier ville påtage sig sådanne forpligtelser, ville det gøre en meget stor forskel.

Nu skal alle deltagerne, herunder Europa-Parlamentet, sørge for, at vores overordnede hensigt kommer til udtryk i form af klare mål og åbne målemetoder i alle relevante politikker og programmer, ikke mindst den fælles landbrugspolitik.

Men signalet fra Europas politiske ledere er ikke til at tage fejl af: De vil blive ved med at gå forrest i overgangen til en lavemissionsøkonomi. Og de går fuldt ud ind for at tilpasse vores fælles udgifter til denne politiske prioritet. Det er gode nyheder fra Europa!"

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen