Sti

1

Meddelelse

Connie Hedegaard: "Vi er ikke kommet hurtigt nok ud af starthullerne"

21/11/2012

Connie Hedegaard

FN's Miljøprogram (UNEP) advarer i dag om, at verdens årlige drivhusgasemissioner stadig er alt for store til at opfylde det internationalt aftalte mål om at holde den globale opvarmning under 2 °C.

Kommissær Connie Hedegaard siger: "Dette er endnu et klimavink, som viser, at verden ikke handler hurtigt nok. Det er utroligt, at så mange er klar til at løbe så store risici på de kommende generationers vegne. På trods af de klare fakta og beviser, vi har på bordet, er der stadig mange, som helst ikke vil gøre noget eller bare fortsætte som hidtil, som om det ikke har nogen omkostninger. Eller som blot mener, at klimakrisen må vente, indtil vi har løst den økonomiske krise. Det er ikke acceptabelt. Jo, emissionsgabet vokser, men den gode nyhed er, at det ikke er for sent at lukke det!"

I sin årlige rapport om emissionsgabet, der udkom i dag, siger UNEP, at hvis landenes eksisterende emissionstilsagn gennemføres fuldt ud, vil de bidrage til at nedbringe emissionerne til under det forventede niveau i 2020, men ikke til et niveau, der er i overensstemmelse med den aftalte grænse på 2 °C. Det vil føre til et betydeligt "emissionsgab".

Læs mere:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen