Sti

1

Tale

Takketale for CSR Honour-prisen

14/11/2012

Sønderborg, Danmark, den 14. november 2012.

Check Against Delivery

Mange tak for CSR Honour-prisen. Sikke en stor ære! Og hvilken skam, at jeg ikke kunne være her sammen med jer i dag.

Men i eftermiddag vil Kommissionen drøfte budgettet for de kommende syv år. Og jeg er sikker på, at I forstår, hvorfor jeg ikke har lyst til at være fraværende ved DISSE drøftelser.

Lad der ikke være nogen tvivl: Klimaforandringerne er stadig et kæmpe problem – som desværre ikke løste sig selv, mens vi var optaget af den økonomiske krise. Der er ingen undskyldning for ikke at gøre noget. Hvis vi gør det rigtigt, vil vores indsats hjælpe os med at tackle både den økonomiske og den sociale og jobmæssige krise, som vi står over for i EU.

Det kan godt undre mig, hvordan nogle mennesker – på trods af de klare beviser – stadig mener, at hvis vi bare fortsætter, som vi plejer, så vil det ikke koste os noget. Det er lige omvendt: Vi vil skulle betale en stor pris for bare at fortsætte som nu.

Det så vi for blot et par uger siden, da Sandy ramte New York og de omkringliggende områder. Oversvømmede hjem. Ødelagte biler. Tabte menneskeliv. Millioner af mennesker uden elektricitet i flere dage.

Regningen er stadig ikke afklaret: Nogle siger 20 mia. dollars, andre mener endog 50 mia. dollars. Det er omkostninger, som de politiske beslutningstagere ikke stemmer om. De opstår bare lige pludseligt, og så må finansministre, borgmestre og forsikringsselskaber komme op med pengene.

Udfordringen gælder ikke kun klimaændringerne, men også vores økonomi. Vi er nødt til at handle nu, mens vi stadig har et valg. Vi må undgå at låse os fast på bestemte forurenende teknologier, som vil undergrave vores velstand på sigt.

I Europa-Kommissionen arbejder vi hårdt på at sikre, at klimaspørgsmålet indgår i alle relevante politikområder.

De nødvendige investeringer bør ikke ses som en omkostning, men som en investering i en bedre fremtid og i fremtidens forretningsmuligheder. Europa er – stadig! – førende inden for nye teknologier og intelligente løsninger, men vi kan miste vores position som spydspids, hvis vi slæber på fødderne nu.

I vores verden her i det 21. århundrede bliver vi stadig flere mennesker, som kræver stadig mere energi og ressourcer samt stadig større vækst. For at vi kan være konkurrencedygtige i fremtiden, mener jeg, at regeringer såvel som virksomheder, skal tage teten inden for ressource‑ og energieffektivitet.

Hele vejen gennem den økonomiske krise har den grønne sektor formået at være mere robust på jobfronten end mange andre sektorer. Og der er store muligheder for både job og vækst i den grønne sektor.

Men for at nå vores CO2-mål må vi ændre vores måde at opfatte vækst på. Vi må gå væk fra kun at fokusere på BNP som hidtil og i stedet også tage hensyn til miljømæssige og sociale aktiver i virksomhedernes og landenes regnskaber. Vi skal sætte en pris på forurening og CO2-udledning for at styre produktion og forbrug og dermed vores investeringsbeslutninger i en mere bæredygtig retning.

Det er ikke kun et spørgsmål om omkostninger. Det handler om at investere i en anden slags fremtid – om at skabe en verden, vi alle gerne vil leve i. Og vi har allerede mange af de nødvendige løsninger og teknologier.

Så når virksomheder, borgere og offentlige institutioner begynder at handle ansvarligt, kan vi skabe en bedre fremtid. Med CSR's miljøpris og prisen for at mindske drivhusgasserne baner CSR Fonden vejen for en større indsats. Det er godt at se, hvordan danske virksomheder går i front.

Derfor en varm tak for den opmuntring, I giver mig med denne pris – til at fortsætte min kamp mod klimaændringerne. Europa har gjort meget. Men vi kan og bør gøre mere. Og det kan vi også, hvis vi arbejder sammen – regeringer, virksomheder og borgere. MANGE TAK!

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen