Sti

2

Nyheder

Connie Hedegaard: "Vi ønsker et endnu stærkere europæisk kvotemarked"

14/11/2012

Judge hammer and keyboard © Hemera

Europa-Kommissionen tager to vigtige skridt til at tage fat om det stadig større misforhold mellem udbud og efterspørgsel i EU's emissionshandelsordning (EU ETS).

For at stoppe den hurtige stigning i overskuddet af emissionskvoter har Kommissionen som et umiddelbart første skridt stillet forslag om udskyde bortauktioneringen af 900 mio. emissionskvoter i den tredje fase af EU ETS, der starter næste år. Kommissionen vedtog i dag ligeledes en rapport om situationen på det europæiske CO2-markedpdf(131 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  , som opstiller en række mulige strukturelle foranstaltninger, der kan gennemføres for at nedbringe overskuddet.

Connie Hedegaard udtaler: "Kommissionen ønsker et endnu mere robust europæisk CO2-marked, som kan være en stærkere drivkraft for CO2-markeder andre steder i verden. Vores CO2-marked giver en reduktion i emissionerne, men på grund af overforsyning med kvoter, kan emissionshandelsordningen ikke drive energieffektivitet og grønne teknologier stærkt nok frem. Det er dårligt nyt for innovationen og konkurrenceevnen i Europa. Derfor foreslår vi som et umiddelbart første skridt at udskyde bortauktioneringen af 900 millioner kvoter de næste tre år. Vi må ikke oversvømme et marked, der allerede er overforsynet. Markedsaktørerne bør have klar besked inden årets udgang. Samtidig fremlægger Kommissionen mulige strukturelle foranstaltninger, der kan løse problemet med kvoteoverskuddet på langt sigt."

Overskuddet af emissionskvoter er primært opstået, fordi den økonomiske krise har reduceret industriens udledning af drivhusgasser mere end forventet. Det har ført til lavere efterspørgsel blandt virksomhederne. Hvis der ikke gøres noget, forventes overskuddet at fortsætte i ordningens tredje fase, som løber fra 2013 til 2020.

Læs mere:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen