Sti

2

Nyheder

Connie Hedegaard: "Lovgivning om F-gasser vil være godt for klimaet og skabe store muligheder for erhvervslivet"

07/11/2012

Roof fans

Europa-Kommissionen tog i dag et vigtigt skridt hen imod at opfylde de langsigtede klimamål med forelæggelsen af et forslag, der mindsker udledningen af fluorholdige gasser (F-gasser) væsentligt. Udledningen af F-gasser, som har en global opvarmningseffekt, der er op til 23 000 gange større end CO2, er steget 60 % siden 1990, selv om vi har reduceret udledningen af alle andre drivhusgasser.

Connie Hedegaard udtaler: "Jeg er stolt af at præsentere dette nye initiativ på et tidspunkt, hvor vi fejrer Montrealprotokollens 25 års jubilæum. Ved at begrænse mængden af F-gasser, der må sælges i EU, gavner denne nye lovgivning klimaet og skaber gode forretningsmuligheder. Med vores nuværende lovgivning er det lykkedes at modvirke stigende udledninger og fremme teknologisk nytænkning. Nu, hvor der kan fremstilles mere klimavenlige produkter, går vi et skridt videre og mindsker F-gasudledningerne på en omkostningseffektiv måde".

Formålet med den foreslåede revision af forordningen om F-gasser er at mindske F-gasudledningerne med to tredjedele af de nuværende udledninger frem til 2030. Den indeholder også forbud mod brug af F-gasser i visse typer nyt udstyr, hvis der allerede findes bredt tilgængelige klimavenlige alternativer.

F-gasser anvendes normalt i kølesystemer og klimaanlæg samt i elektrisk udstyr, isoleringsskum, spraydåser og brandslukningsudstyr. De slipper ud i fri luft fra produktionsanlæg og fra apparater, som de bruges i, og når sådanne apparater smides ud.

Det forslag, der præsenteres i dag, indfører en nedtrapningsordning, som fra 2015 trinvis begrænser den samlede mængde af den mest betydningsfulde gruppe af F-gasser (hydrofluorcarboner (HFC)), der kan sælges i EU, så vi når ned på en femtedel af det nuværende salg i 2030. Denne ordning bygger på den vellykkede udfasning af ozonnedbrydende stoffer, som i EU blev gennemført 10 år tidligere end den frist, der var aftalt på internationalt plan.

Den foreslåede ordning foregriber og fremmer enighed om en global nedtrapning af forbruget og produktionen af HFC, som vil blive drøftet på Montreal-protokollens årlige møde næste uge. Her før FN's klimakonference i Doha senere på måneden styrker ordningen også opfordringen til en hurtig indsats mod HFC fra andre landes side for at mindske gabet mellem de nuværende tilsagn om emissionsreduktioner frem til 2020 og den mere ambitiøse indsats, der er nødvendig for at nå målet om at begrænse opvarmningen til 2 °C .

Læs mere:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen