Sti

2

Nyheder

Connie Hedegaard: "Tallene viser, at vi kan begrænse udledningen, uden at det går ud over økonomien"

24/10/2012

Tube with smoke on winter sunset © Zoonar

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt sin årlige rapport om EU's fremskridt i retning af at opfylde Kyotoprotokollens mål for reduktion af drivhusgasemissioner. Samtidig har Det Europæiske Miljøagentur (EEA) offentliggjort sin seneste analyse af drivhusgasemissionerne i EU.

Connie Hedegaard udtaler: "EU opfylder sine Kyotoforpligtelser. Selv om vores økonomi er vokset med 48 % siden 1990, udleder vi 18 % mindre. Disse tal viser igen, at udledninger kan reduceres, uden at det går ud over økonomien. Nu er det vigtigt at fortsætte i samme spor. At nå målet på 20 % i 2020 er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det kræver, at vi holder dampen oppe. EU er endda med sine nye initiativer og lovregler, som f.eks. direktivet om energieffektivitet, godt på vej til at nå endnu længere end de 20 %. "

Emissionerne i 2011 fortsætter den faldende tendens, vi har set siden 2004. Selv om BNP er vokset med 48 % siden 1990, er drivhusgasemissionerne faldet med 18 % i de 27 EU-lande. EU-15 og de 10 EU-lande, der har individuelle forpligtelser, er godt på vej til at nå deres reduktionsmål for 2008-2012 i henhold til Kyoto-protokollen.

Fra og med 2013 vil EU have årlige reduktionsmål, der gør det muligt at opfylde tilsagnet om at reducere drivhusgasemissionerne med 20 % frem til 2020 i forhold til niveauet i 1990.

På sidste års internationale klimatopmøde i Durban startede vi forhandlingerne om en ny FN-retlig ramme for tiden efter 2020, der skal omfatte alle lande. Rammen skal ligge klar i 2015 og træde i kraft i 2020. Som led i overgangen til den nye aftale, besluttede vi i Durban også at påtage os endnu en periode under Kyotoprotokollen fra og med januar 2013, og EU gjorde det klart, at man ville forpligte sig til denne anden periode. I Durban blev der også opnået enighed om gøre noget ved den mangelfulde indsats, som vi skal rette op på inden 2020 for at begrænse den globale opvarmning til 2 °C over den førindustrielle temperatur.

Læs mere:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen