Sti

1

Tale

Connie Hedegaard: Lad os skabe en verden vi kan lide. Med et klima vi kan lide. Kampagnestart, London

08/10/2012

Connie Hedegaard giving her keynote speech

Lancering af kampagnen ""En verden du kan lide. Med et klima du kan lide.""

London, den 8. oktober 2012

Check Against Delivery

God morgen og velkommen til lanceringen af vores oplysningskampagne "En verden du kan lide. Med et klima du kan lide". Velkommen til jer her i London og også til de forhåbentlig mange af jer, der følger med på nettet.

Jeg ved godt, at det for nogle ikke er en prioritet at redde klimaet lige nu, hvor vi alle kæmper med den økonomiske krise og rekordhøje arbejdsløshed. For nogle mennesker kan klimaet vente. Først må vi se på økonomien, så på beskæftigelsen og den sociale krise og så en dag, når vi har tid, kan vi se på klima, energi, ressourcer og miljø.

For nogle mennesker er det at tage fat om klimaændringerne kun lig med udgifter. De ser det hverken som en investering eller som en mulighed. Nogle mennesker synes at mene, at det ikke vil koste os noget at fortsætte, som vi gør nu. Det mener jeg, er den største fejltagelse i vor tid. Jo, det koster noget at bekæmpe klimaændringerne, men samtidig må vi forstå, at det også har store omkostninger bare at gøre, som vi plejer.

Vi har stadig et valg.

Ved at skabe en verden vi kan lide, med et klima vi kan lide, vælger vi en intelligent vej ud af den nuværende økonomiske og sociale krise. Vi skal tackle alle kriser i sammenhæng. Desværre forsvinder klimaændringerne ikke af sig selv, mens vi tager os af den økonomiske krise. Tværtimod havde vi sidste år den største stigning i emissionerne end nogensinde før. Det vil sige den største stigning i den regning, vi giver videre til de fremtidige generationer.

Derfor er den største udfordring for os i dag i EU, hvordan vi kan kombinere økonomien, jobskabelsen og ressource-miljø-klima-krisen. Og jeg er overbevist om – og det er hovedbudskabet i denne kampagne ­– at det kan lade sig gøre, også i praksis.

For eksempel er markedsværdien af industrien for vedvarende energi her i Storbritannien steget med 11 % i de sidste to år – midt i en økonomisk krise, hvor den samlede vækst kun var på 1,4 %. Den vedvarende industri tegner sig for 110 000 arbejdspladser i Storbritannien – et tal, som sektoren skønner vil blive firedoblet inden udgangen af dette tiår. Vi kan se den samme tendens i Tyskland og i mange af vores medlemslande – det er en generel europæisk udvikling.

Europa-Kommissionen har også udpeget den grønne økonomi som en  af de tre vigtigste sektorer, der kan skabe et betydeligt antal nye arbejdspladser, sammen med ikt og sundhed.

Det er en vigtig konstatering på et tidspunkt, hvor mere end 25 millioner mænd og kvinder i EU står uden job.

Det er ikke en luksus at opbygge en CO2-fattig økonomi – det er en lejlighed til at sætte skub i den økonomiske vækst og skabe job i EU, samtidig med at vi skaber en verden vi kan lide. Med et klima vi kan lide.

Lad os tage et kig på nogle tal fra FN: I 2030 – kun 18 år fra nu – vil vores klode have brug for 50 % mere mad, 45 % mere energi og 30 % mere vand. Det er den slags udfordringer, vi står over for på den korte bane

***

Derfor har vi brug for vækst. Men det skal være intelligent økonomisk vækst, hvor vi kan få mere ud af mindre, hvor vi mindsker CO2-aftrykket fra vores produktion og forbrug, og hvor vi reducerer vores energiregning.

Gennem denne kampagne ønsker vi at bringe disse intelligente og klimavenlige løsninger i forgrunden. Vi vil gerne vise, hvad du kan gøre som enkeltperson, hvad virksomhederne kan gøre, og hvad vi kan opnå i fællesskab i Europa, hvis vi lærer af hinanden.

Dette er en af vores store udfordringer i Europa. Vi har mange gode eksempler derude, men vi er ikke gode til at få dem op i den nødvendige målestok hurtigt nok og til at lære fra hinanden. Så en del af løsningen er at udveksle bedste praksis.

Der kan gøres meget gennem politik: Vi kan fastsætte mål, finde de rette priser og vedtage regler. Virksomhederne har også deres rolle: De kan skabe innovationer og intelligente løsninger og få dem op i en større målestok. Som enkeltpersoner har vi også et ansvar i vores daglige valg.

For eksempel når det gælder, hvordan vi bevæger os rundt.

Vidste du, at bilister i europæiske storbyer i gennemsnit bruger otte hele dage om året på at sidde fast i trafikpropper? Det er mere end halvanden arbejdsuge! Så er det bedre at cykle. Du sparer tid og penge og CO2. Og samtidig kommer du i bedre form.

Og den bil, du kører i – hvor effektiv er den? Og den måde, du kører i den på – er det miljøeffektivt? Hvis du virkelig vil være intelligent og klimavenlig, så vælg en hybrid‑ eller elbil. Send et klart signal til bilfabrikanterne, næste gang du køber en bil.

Eller tag et kig på dit hus – hvor meget energi går der tabt dér?

Du kender allerede løsningerne: Du kan installere termoruder, bruge energieffektiv belysning og vaske dit tøj ved lave temperaturer.

Så du efter energimærket, sidste gang du købte et tv, en pc eller et køleskab?

Når du køber ind, så husk at:

  • Det udleder mere CO2 at producere et kilo oksekød end at køre i bil i 3 timer.
  • Friske og lokalt producerede sæsonvarer kræver blot en femtedel af den energi, som produkter, der skal transporteres langt, har brug for.

Der er mange ting, vi hver især kan gøre – ting, der sparer tid og penge og samtidig skåner klimaet.

Mange vil overveje at gøre disse ting af økonomiske årsager. Men det giver også mening set fra et makroøkonomisk perspektiv. Sidste år havde de 27 EU-lande et samlet handelsunderskud på 150 mia. euro, mens den samlede olieimport beløb sig til 315 mia. euro – over dobbelt så meget. Og den samlede regning for olie, gas og kul beløb sig til hele 573 mia. euro – penge, vi har betalt til udlandet, i stedet for at bruge dem på vores egen økonomi. Det ville være bedre at gøre mere for at skabe energieffektivitet i EU og dermed også arbejdspladser.

***

Klimakampagnen går ikke ud på at gøre vores tilværelse grå og kedelig. Skal vi tilbage til stenalderen? Skal vi sige farvel til vores magelige tilværelse? Nej, det skal vi ikke. Det handler om produkter, der er klimavenlige og samtidig forbedrer livskvaliteten, om sundere byer med bedre mobilitet og renere luft og om intelligente og kreative løsninger. Der er blot tale om at bruge den viden, vi allerede har.

Der findes allerede mange inspirerende løsninger. På webstedet for vores kampagne "En verden du kan lide. Med et klima du kan lide" har vi samlet eksempler fra hvert enkelt af EU's 27 medlemslande.

Lad mig nævne nogle af dem:

  • En togstation i Stockholm bruger togpendleres kropsvarme til at producere energi, der anvendes i en kontorbygning i nærheden. Det reducerer energiregningen betydeligt.
  • En græsk iværksætter har opfundet en soldrevet elevator til lejlighedsejendomme, der kan køre dag og nat.
  • I Tyskland bygger man huse, der producerer nok overskudsenergi til et års kørsel i en elbil.
  • I Danmark har Gedved Skole installeret solenergipaneler og sparer nu penge på varmeregningen – penge, de kan bruge i undervisningen.
  • Og her i London giver en organisation dig mulighed for at bruge dine nabos bil, når han ikke gør det.

Der er mange gode eksempler. Denne kampagne skal få løsningerne ud til flere.

***

Kære iværksættere og kreative hoveder her i rummet. Vi har brug for jeres løsninger for at skabe en verden vi kan lide, med et klima vi kan lide.

Denne kampagne skal danne platform for dialog og være et udstillingsvindue for eksisterende smarte initiativer. Vi håber, at mange andre virksomheder og lokalsamfund vil være med og uploade deres succeshistorier på vores websted. Og næste år vil de mest effektive og innovative løsninger blive belønnet med en klimapris.

Vi har også brug for, at alle jer her i rummet taler med jeres kunder, elever og medlemmer om de mange fordele ved disse CO2-løsninger.

Den kampagne, vi indleder i dag, drejer sig om at skabe større bevidsthed om mulighederne for en CO2-fattig livsstil. Oplysning er det første skridt på vejen til handling.

Dette er grunden til, at vi går sammen med virksomheder, miljøgrupper og universiteter i hele EU om denne kampagne. Vi har alle en rolle at spille og et ansvar at påtage os. Vi politikere på alle niveauer – europæisk, nationalt, regionalt og lokalt. Virksomhederne – gennem innovation og inddragelse af klimaet fra start til slut, uden at vente på at få pålagt detaljerede regler, inden man handler. Og endelig borgerne – i vores demokratiske samfund kan vi ikke opnå ret meget uden opbakning fra borgerne.

Det er det, denne kampagne handler om: om at vi har pligt til at handle og til at handle NU for at skabe en verden vi kan lide. Det er ikke for sent at hjælpe klimaet.

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen