Sti

1

Meddelelse

Fælles erklæring fra Kommissionens næstformand, Siim Kallas, og EU's klimakommissær, Connie Hedegaard

01/10/2012

container ship

"Skibsfart er en verdensomspændende industri. Derfor er der behov for globale løsninger for at reducere dens miljøfodaftryk. Vi ønsker en international aftale om en global løsning, der kan reducere drivhusgasudledningen fra skibe. Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har taget et væsentligt og yderst velkomment skridt fremad i juli 2011 med designindekset for energieffektivitet. Men denne foranstaltning alene – som kun gælder for nye skibe fra 2015 – vil ikke være tilstrækkelig til at sikre, at skibsfartens emissioner reduceres hurtigt nok. IMO drøfter nu yderligere globale foranstaltninger, men vi har brug for et mellemliggende trin for hurtigt at sikre emissionsreduktioner. Vi må bl.a. sørge for, at også eksisterende skibe skal være mere energieffektive.

På EU-plan overvejer vi alternative muligheder, herunder markedsbaserede mekanismer. Udgangspunktet må være at indføre et enkelt og robust system for overvågning, rapportering og verifikation af emissioner, baseret på brændstofforbruget, der kan fungere på verdensplan. Det vil bidrage til at gøre fremskridt på globalt niveau og give input til IMO-processen. Vi vil derfor arbejde på at skabe et sådant overvågnings-, rapporterings- og verifikationssystem i begyndelsen af 2013. Samtidig vil vi fortsætte drøftelserne med de berørte parter om, hvilken foranstaltning der kan bidrage til at nå EU's mål for reduktion af drivhusgasudledningen.

Skibsfartsindustrien er selv bedst placeret til at gå i spidsen med hensyn til at sikre en hurtig og effektiv reduktion af udledningen – og dermed få omkostningerne ned og klæde sektoren på til fremtiden. Kommissionen er parat til at spille sin rolle i EU og inden for rammerne af IMO."

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen