Sti

2

Nyheder

Connie Hedegaard: "Montrealprotokollen har gjort meget for ozonlaget og klimaet"

14/09/2012

25 Montreal Protocol logo © Ozone Secretariat UNEP

Søndag den 16. september er international ozondag og markerer samtidig 25-årsdagen for undertegnelsen af Montrealprotokollen om beskyttelse af ozonlaget. I den anledning udtaler Connie Hedegaard:

"Montrealprotokollen har opnået rigtig meget. De koncentrationer af menneskeskabte kemiske stoffer i atmosfæren, der angriber ozonlaget mest, er nu på vej ned. Årsagen er, at produktionen og forbruget af stofferne nu er ved at blive faset ud. Der er stadig meget at gøre, men der er videnskabelige beviser på, at ozonlaget kan komme sig fuldt ud i løbet af næste halvdel af dette århundrede, hvis protokollen fortsat anvendes.

EU har været i front. Vi har gennemført, hvad der er vedtaget, og i mange tilfælde har vi udfaset farlige stoffer hurtigere, end protokollen kræver.

Montreal har også gjort meget for at bekæmpe klimaændringerne. Mange ozonlagsnedbrydende stoffer er samtidig meget kraftige drivhusgasser, der bidrager til den globale opvarmning, så det er dobbelt så godt for miljøet, at de er ved at blive udfaset. "

I sin erklæring peger Connie Hedegaard også på behovet for at blive enige snarest muligt om en global udfasning af HFC-gasser, som er meget kraftige drivhusgasser. Hun tilføjer, at Montrealprotokollen er et godt forbillede for en ny global klimaaftale, fordi den er retligt bindende og udelukker dem, der ikke vil være med, fra at få del i fordelene.

Læs mere:

Seneste opdatering: 18/06/2014 | Til toppen