Navigation path

Nyheder

Nyheder

Connie Hedegaard: "Det er ikke klogt at fortsætte med at overforsyne markedet for emissionskvoter.

25/07/2012

Connie Hedegaard

Europa-Kommissionen har i dag taget et skridt til at tackle overskuddet af emissionskvoter på Europas CO2-marked. Det gjorde den med et forslag, der skal præcisere bestemmelserne om tidsplanen for kvoteauktioner i direktivet om EU's emissionshandelsordning (ETS) . Forslaget kommer oven på en gennemgang af tidsplanen for auktioner i den tredje fase af emissionshandelsordningen fra 2013 til 2020.

Kommissær Connie Hedegaard: "EU's system for emissionshandel har fået et stigende overskud af kvoter i de seneste få år. Det er ikke klogt bevidst at fortsætte med at forsyne et allerede overforsynet marked. Derfor baner Kommissionen i dag vej for en ændring af tidsplanen for, hvornår kvoterne bortauktioneres. Med denne kortsigtede foranstaltning vil markedet komme til at fungere bedre. Hvis der er politisk vilje, kan alle de nødvendige afgørelser træffes, inden næste auktionsfase begynder i starten af 2013. Det er nu op til Europa-Parlamentet og medlemsstaterne at levere varen. Efter sommerferien vil Kommissionen også færdiggøre mulighederne for langsigtede strukturelle foranstaltninger."

Ud over forslaget om en afgørelsen, der skal fastslå, at tidsplanen for auktioner kan ændres ved at ændre Kommissionens forordning om auktioner, indledte Kommissionen også en offentlig høring om et udkast til en ændring af denne forordning. Ændringen vil udskyde bortauktioneringen af visse kvoter – der endnu ikke er fastsat – til slutningen af fase tre.

En første rapport om det europæiske kvotemarkeds funktion, som forventes at ligge klar fra Kommissionen senere i år, giver anledning til at indlede en omfattende debat om, hvilke strukturelle foranstaltninger der skal til for at tackle de aktuelle udfordringer for EU's emissionshandelsordning.

Lyt: Kommissær Connie Hedegaard svarer på spørgsmål om det foreslåede direktiv

Læs mere:

Senest ajourført: 31/07/2012 | Sidens top