Navigation path

Nyheder

Nyheder

Yderligere begrænsning af CO2-emissioner fra personbiler og varevogne: en win-win-situation for klimaet, forbrugerne, innovation og beskæftigelsen

11/07/2012

Driving car @ iStockphoto

Europa-Kommissionen har i dag fremsat forslag om en væsentlig reduktion af CO2-emissionerne fra nye personbiler og lette erhvervskøretøjer (varevogne) frem til 2020.

Kommissær Connie Hedegaard: "Vores forslag beskytter ikke blot miljøet og sparer forbrugerne for udgifter. Vi fremmer også innovation og konkurrenceevnen i den europæiske bilindustri og skaber et væsentligt antal arbejdspladser. Dette er en klar win-win-situation for alle, og endnu et vigtigt skridt hen imod en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi. Det er nødvendigt med yderligere CO2-reduktioner efter 2020, og det vil blive taget op i samråd med de berørte parter."

Den eksisterende lovgivning tager allerede højde for de bindende mål for 2020, men de skal stadig gennemføres. Efter at have foretaget en grundig teknisk og økonomisk analyse, fastsætter Kommissionen med de foreslåede forordninger retningslinjer for, hvordan disse mål kan nås.

Forslagene vil nedbringe de gennemsnitlige emissioner fra nye personbiler fra 135,7 g CO2/km i 2011 til 95 g i 2020 og fastsætte et bindende mål for 2015 på 130 g. Emissioner fra varevogne skal falde fra 181,4 g i 2010 (de seneste tal) til 147 g CO2/km i 2020 med et bindende mål for 2017 på 175 g.Kommissær Connie Hedegaard om forslageneKommissær Connie Hedegaards pressekonference

Læs mere:

Senest ajourført: 19/07/2012 | Sidens top