Sti

2

Nyheder

ETS og luftfarten – set i de rette proportioner

Airplane in sky © iStockphoto

Luftfarten er nu kommet med i EU's emissionshandelsordning (ETS). Men i 2012 vil hele 85 % af alle luftfartskvoter faktisk blive tildelt gratis til luftfartsoperatører, der er omfattet af ordningen. Fra 2013-2020 vil der være tale om 82 %. Hvor meget passagerne skal betale, vil afhænge af, om flyselskaberne overvælter værdien af de 85 % gratis kvoter på billetpriserne.

Lad os se på de samlede omkostninger og omkostningerne pr. passager for kinesiske og indiske flyselskaber:

  • De samlede omkostninger ved at købe yderligere kvoter og CDM-kreditter (mekanismen for bæredygtig udvikling) til dækning af emissioner i 2012 for kinesiske flyselskaber, der driver luftfart i EU, vurderes til ca. €4.23 million,hvis man forudsætter, at flytrafikken forbliver konstant, og at alle CDM-kreditterne opbruges.
  • CO2-emissionerne ved en enkeltrejse fra Paris til Beijing anslås til ca. 627 kg pr. passager. Værdien af kvoter, der skal returneres, vil i aktuelle CO2-priser være 7,52 euro pr. passager. I betragtning af den høje andel af gratis tildelte kvoter til flyselskaberne vurderes det, at flyselskabets omkostninger ved at købe yderligere kvoter til dækning af emissioner vil være 1,50 euro.
  • De samlede omkostninger ved at købe yderligere kvoter og CDM-kreditter til dækning af emissioner i 2012 for indiske flyselskaber, der driver luftfart i EU, vurderes til ca. 1,1 million euro, hvis man forudsætter, at flytrafikken forbliver konstant, og at alle CDM-kreditterne opbruges.
  • CO2-emissionerne ved en enkeltrejse fra Delhi til London anslås til ca. 480 kg pr. passager. Den fulde værdi af de nødvendige kvoter vil være 3,80 euro pr. passager hver vej. Da de indiske flyselskaber får 85 % af kvoterne gratis, vurderes de yderligere omkostninger pr. passager til ca. 65 eurocent.
Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen