Sti

2

Nyheder

Kommissionen sætter høring i gang om yderligere nedbringelse af udledningerne af industrigasser

Fruits in a refrigerator © Hemera

Europa-Kommissionen har i dag startet en offentlig høring om en stramning af de EU-foranstaltninger, der skal reducere udledningerne af fluorholdige gasser, en gruppe industrigasser, der bidrager voldsomt til den globale opvarmning.

I Kommissionens gennemgang, som også er udsendt i dag, konkluderes det, at den gældende EU-forordning om fluorholdige gasser (de såkaldte F-gasser) har virket godt, men også at udledningen af F-gasser forventes at blive på det nuværende niveau på længere sigt, hvis der ikke træffes nye foranstaltninger.

Ved gennemgangen påvises der rige muligheder for yderligere omkostningseffektiv nedbringelse af udledningerne, især fordi man i stigende grad kan erstatte F-gasser i flere sektorer med alternativer, der bidrager mindre eller slet ikke til klimaændringer. Ifølge rapporten kan op mod to tredjedele af EU's nuværende udledninger af fluorholdige gasser være elimineret i 2030.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, udtalte i den forbindelse: "EU-forordningen om fluorholdige gasser har haft held til at standse væksten i udledningerne og drive den teknologiske innovation fremad. Overgangen til en konkurrencedygtig kulstoffattig EU-økonomi frem til 2050 kræver imidlertid, at der sættes kraftigt ind for at nedbringe emissionerne fra alle sektorer. Der er helt tydeligt betydelige muligheder for omkostningseffektivt at reducere F-gasudledningerne, og det er min hensigt at fremlægge nye lovgivningsforslag til næste år, når den offentlige høring er afsluttet."

Høringen varer indtil den 19. december 2011 og henvender sig til alle interesserede.

Læs mere:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen