Navigation path

Meddelelse

Meddelelse

EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard, udtaler sig om Europa-Parlamentets afstemning om et forslag til nedbringelse af CO2-emissionerne fra varevogne

15/02/2011

Van @ © Getty Images/Hemera Technologies/AbleStock.com

Efter Europa-Parlamentets godkendelse i dag af et forslag til EU-lovgivning om nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer (varevogne) udtalte klimakommissær Connie Hedegaard følgende: “Jeg glæder mig over, at Europa-Parlamentet i dag har stemt for en betragtelig reduktion af CO2-emissionerne fra varevogne. Forordningen vil medføre væsentlige brændstofbesparelser for forbrugerne. Den giver også køretøjsfabrikanterne større vished om, hvilke emissionsmål de skal opfylde. Samtidig bidrager forordningen til, at vi får renere luft, og at vi når vores klimamål.”

Læs mere:

IP/11/157: EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard, udtaler sig om Europa-Parlamentets afstemning om et forslag til nedbringelse af CO2-emissionerne fra varevogne

Senest ajourført: 15/02/2011 | Sidens top