Sti

2

Nyheder

Klimakommissær Connie Hedegaard ser med tilfredshed på aftale om at nedskære emissioner fra varebiler

EU tager i dag et nyt initiativ til at begrænse forureningen fra varebiler. Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen nåede uformelt til enighed om Kommissionens forslag om fastsættelse af normer for nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner (varebiler). En formel godkendelse er stadig påkrævet. Med forslaget følges op på forordningen angående fastsættelse af CO2-emissionsnormer for personbiler (forordning 443/2009), og det er en af de sidste udestående foranstaltninger, der er meddelt i EU-strategien om nedbringelse af CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer (meddelelse KOM(2007) 19).

Klimakommissær Connie Hedegaard udtalte: "Jeg ser med tilfredshed på den aftale, der er opnået med Rådet og Europa-Parlamentet om at fastsætte EU-emissions­normer for varebiler. Den aftalte forordning vil gøre varebiler mindre forurenende og bidrage til vores overordnede ambition om at nedbringe transportsektorens emissioner. Med det aftalte 2020-mål stimuleres erhvervssektorens innovation, og fabrikanter sættes i stand til at drage fuldt udbytte af overgangen til en økonomi med lavt kulstofforbrug. Det vil også generere betydelige brændstofbesparelser for forbrugerne. Aftalen, der er opnået i forbindelse med førstebehandlingen, gør det muligt at få Kommissionens forslag fra 2009 vedtaget hurtigt og dermed skabe vished for erhvervssektoren".

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen